معنی و ترجمه کلمه veteran skill به فارسی veteran skill یعنی چه

veteran skill


مهارت و کهنه کارى
علوم نظامى : کارازمودگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها