معنی و ترجمه کلمه vibrating rectifier به فارسی vibrating rectifier یعنی چه

vibrating rectifier


الکترونيک : يکسوکننده لرزشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها