معنی و ترجمه کلمه vibrational به فارسی vibrational یعنی چه

vibrational


vibratility(، )vibrationاهتزاز،ارتعاش ،لرزه ،نوسان ،جنبش ،ترديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها