معنی و ترجمه کلمه vicarious conditioning به فارسی vicarious conditioning یعنی چه

vicarious conditioning


شرطى شدن جانشينى
روانشناسى : شرطى شدن مشاهده اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها