معنی و ترجمه کلمه vicinity به فارسی vicinity یعنی چه

vicinity


در حومه ،در مجاورت ،در حدود در اطراف ،نزديکى ،مجاورت ،همسايگى ،حومه ،بستگى
علوم نظامى : در حول و حوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها