معنی و ترجمه کلمه vicious circle of poverty به فارسی vicious circle of poverty یعنی چه

vicious circle of poverty


بازرگانى : دور باطل فقر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها