معنی و ترجمه کلمه video amplifier به فارسی video amplifier یعنی چه

video amplifier


تقويت کننده تصويرى
الکترونيک : فزون ساز ويدئو
علوم نظامى : دستگاه يا مدار تقويت کننده فرکانسهاى سمعى و بصرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها