معنی و ترجمه کلمه videotext به فارسی videotext یعنی چه

videotext


متن بصرى
کامپيوتر : متن تصويرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها