معنی و ترجمه کلمه vindicable به فارسی vindicable یعنی چه

vindicable


حمايت کردنى ،قابل دفاع ،ثابت کردنى ،قابل گواهى و اثبات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها