معنی و ترجمه کلمه vitality به فارسی vitality یعنی چه

vitality


سرزندگى ،قدرت يا خاصيت حياتى ،انرژى و زنده دلى
روانشناسى : نيروى حياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها