معنی و ترجمه کلمه vitiate به فارسی vitiate یعنی چه

vitiate


فاسد کردن ،تباه کردن ،معيوب ساختن ،خراب کردن ،ناپاک ساختن ،فاسد شدن ،تباه شدن ،بلااثر کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها