معنی و ترجمه کلمه volcanic به فارسی volcanic یعنی چه

volcanic


انفجارى ،سنگ هاى اتشفشانى
عمران : اتشفشانى
معمارى : اتشفشانى
شيمى : اتشفشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها