معنی و ترجمه کلمه voltage between lines به فارسی voltage between lines یعنی چه

voltage between lines


علوم مهندسى : ولتاژ بين خطوط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها