معنی و ترجمه کلمه voltage divider به فارسی voltage divider یعنی چه

voltage divider


علوم مهندسى : مقسم ولتاژ
الکترونيک : مقسم ولت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها