معنی و ترجمه کلمه voltaic circuit به فارسی voltaic circuit یعنی چه

voltaic circuit


الکترونيک : مدار ولتايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها