معنی و ترجمه کلمه volume of production به فارسی volume of production یعنی چه

volume of production


بازرگانى : حجم توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها