معنی و ترجمه کلمه vulnerable area به فارسی vulnerable area یعنی چه

vulnerable area


منطقه اسيب پذير
علوم نظامى : منطقه اسيب پذيرى هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها