معنی و ترجمه کلمه wailingly به فارسی wailingly یعنی چه

wailingly


شيون کنان ،ناله کنان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها