معنی و ترجمه کلمه walk off with به فارسی walk off with یعنی چه

walk off with


دزديدن ،بلند کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها