معنی و ترجمه کلمه walk out on به فارسی walk out on یعنی چه

walk out on


ترک گفتن ،خالى از سکنه کردن ،قال گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها