معنی و ترجمه کلمه walking papers به فارسی walking papers یعنی چه

walking papers


)walking ticket(ورقه خاتمه خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها