معنی و ترجمه کلمه walking ticket به فارسی walking ticket یعنی چه

walking ticket


)walking papers(ورقه خاتمه خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها