معنی و ترجمه کلمه want به فارسی want یعنی چه

want


خواست ،خواسته ،خواستن ،لازم داشتن ،نيازمند بودن به ،کم داشتن ،فاقد بودن ،محتاج بودن ،کسر داشتن ،فقدان ،نداشتن ،عدم ،نقصان ،نياز،ندارى
روانشناسى : خواست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها