معنی و ترجمه کلمه war department به فارسی war department یعنی چه

war department


وزارت جنگ
علوم نظامى : وزارت دفاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها