معنی و ترجمه کلمه war plan به فارسی war plan یعنی چه

war plan


طرح جنگى
علوم نظامى : نقشه جنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها