معنی و ترجمه کلمه warlike به فارسی warlike یعنی چه

warlike


نظامى ،جنگجو،ستيز گر،اماده جنگ ،جنگ دوست ،جنگى ،رزمجو
علوم نظامى : وسايل جنگى مربوط به جنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها