معنی و ترجمه کلمه warm 2 به فارسی warm 2 یعنی چه

warm 2


باحرارت ،غيور،خون گرم ،صميمى ،صميمانه ،قلبى ،با محبت ،دشوار،ناگوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها