معنی و ترجمه کلمه warning (white) به فارسی warning (white) یعنی چه

warning (white)


وضعيت اماده باش سفيد
علوم نظامى : وضعيت سفيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها