معنی و ترجمه کلمه warrant officer به فارسی warrant officer یعنی چه

warrant officer


افسر يار،ناوبانيار
علوم نظامى : ستوانيار
علوم دريايى : افسريار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها