معنی و ترجمه کلمه wassermann reaction به فارسی wassermann reaction یعنی چه

wassermann reaction


(سرم شناسى )ازمايش سرم خون براى تشخيص وجود ميکروب سيفيليس در بدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها