معنی و ترجمه کلمه waste pipe به فارسی waste pipe یعنی چه

waste pipe


معمارى : لوله زهکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها