معنی و ترجمه کلمه watch out به فارسی watch out یعنی چه

watch out


مراقب بودن ،مواظب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها