معنی و ترجمه کلمه watchful به فارسی watchful یعنی چه

watchful


)watchfulness(مواظب ،مراقب ،پاسدار،بى خواب ،دقيق ،هشيارى ،مراقبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها