معنی و ترجمه کلمه water displacement به فارسی water displacement یعنی چه

water displacement


زهکشى کردن ،زهکشى
علوم نظامى : سيستم زهکشى مهمات نوعى روش پر کردن خرج فسفر سفيد در داخل گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها