معنی و ترجمه کلمه water jacket به فارسی water jacket یعنی چه

water jacket


(در ماشين) ابدان ،صندوق اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها