معنی و ترجمه کلمه water power utilization به فارسی water power utilization یعنی چه

water power utilization


کاربرد انرژى هيدروليک
معمارى : کاربرد نيروى ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها