معنی و ترجمه کلمه water rheostat به فارسی water rheostat یعنی چه

water rheostat


الکترونيک : رئوستاى ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها