معنی و ترجمه کلمه water-fowl به فارسی water-fowl یعنی چه

water-fowl


مرغ ابى ،پرنده ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها