معنی و ترجمه کلمه waterfowl به فارسی waterfowl یعنی چه

waterfowl


(ج.ش ).مرغ ابزى ،واق ،واک
ورزش : مرغ ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها