معنی و ترجمه کلمه we are now quits به فارسی we are now quits یعنی چه

we are now quits


اکنون با هم برابر شديم ،ديگر حسابى نداريم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها