معنی و ترجمه کلمه we had a narrow majority به فارسی we had a narrow majority یعنی چه

we had a narrow majority


بزور اکثريت پيدا کرديم ،اکثريت کمى داشتيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها