معنی و ترجمه کلمه we had a stormy passage به فارسی we had a stormy passage یعنی چه

we had a stormy passage


يک سفر طوفانى داشتيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها