معنی و ترجمه کلمه we have done our work به فارسی we have done our work یعنی چه

we have done our work


ما کار خود(مان ) را کرديم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها