معنی و ترجمه کلمه we regret the error به فارسی we regret the error یعنی چه

we regret the error


از اشتباهى که شده است تاسف داريم

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها