معنی و ترجمه کلمه weak safety به فارسی weak safety یعنی چه

weak safety


جلوگيرى درزمين مهاجم در جبهه او( فوتبال امريکايى)
ورزش : جلوگيرى درزمين مهاجم در جبهه او

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها