معنی و ترجمه کلمه weak square به فارسی weak square یعنی چه

weak square


خانه ضعيف شطرنج ،حفره ،سوراخ
ورزش : نقطه ضعف

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها