معنی و ترجمه کلمه weakest maintained به فارسی weakest maintained یعنی چه

weakest maintained


علوم هوايى : ضعيف ترين مخلوط سوخت که تحت شرايط معين ميتواند توان را بيشينه نگهدارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها