معنی و ترجمه کلمه wealth effect به فارسی wealth effect یعنی چه

wealth effect


اثر ثروت
بازرگانى : "اثر پيگو"

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها