معنی و ترجمه کلمه weapon carrier به فارسی weapon carrier یعنی چه

weapon carrier


حامل جنگ افزار
علوم نظامى : کاميون حامل جنگ افزار کاميون حامل توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها