معنی و ترجمه کلمه weapon system به فارسی weapon system یعنی چه

weapon system


سيستم جنگ افزارها
علوم نظامى : مدل جنگ افزارها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها